WjxtdAuto Pro 4_beta21 cuasotinhoc.vn ( H? tr? PK bang h?i VSHK 4) 3.0.12

Go down

WjxtdAuto Pro 4_beta21 cuasotinhoc.vn ( H? tr? PK bang h?i VSHK 4) 3.0.12

Bài gửi  AutoPK.WjxtdAutoPro on Sun Mar 11, 2012 9:19 pm

WjxtdAuto Pro 4_beta21 cuasotinhoc.vn ( H? tr? PK bang h?i VSHK 4) 3.0.12
Nhân si Ki?m Th? thân m?n
Ban T? Ch?c gi?i d?u Bang H?i Tranh Ðo?t Chi?n 4 dã nhanh chóng ki?m tra và g?i l?i l?nh bài cho các bang h?i.
Theo dó, d?ng th?i ra m?t auto h? tr? trong vi?c PK gi?i d?u 4 cung s? kéo dài d?n 12h00 ngày 11/03/2012.


WjxtdAuto Pro 4_beta20
DownLoad wjxtdAuto Pro 4 beta_21
DownLoad wjxtdAuto Pro Final
Thêm ch?c nang chuy?n PK theo ch? pt (tab T? d?i): T? chuy?n PK
Thêm ch?c nang dánh theo ch? pt (c? acc ch? pt và thành viên d?u ph?i check tùy ch?n này): H? tr? d. tru?ng
Ch?c nang san HT:
Thêm tùy ch?n T? dánh.
V? thành m?i b? pt, tránh tru?ng h?p b? sót d?
S?a m?t s? l?i nh? khác
B?n test 2b: S?a l?i ch?c nang t? v? chuy?n PK liên t?c khi san HT
B?n test 2c:
S?a l?i giao lak BVÐ
Thêm ch?c nang s?p x?p hành trang Ctrl + Shift + A
B?n test 2d:
S?a l?i qua 12h không kích ho?t các ch?c nang mua TLHL, BVÐ, Truy nã
S?a l?i di chuy?n gi?a 2 di?m luy?n công hay b? gi?t l?i
T?i uu ch?c nang s?p x?p hành trang, thay d?i cách s?p x?p.
Thêm ch?c nang s?p x?p ruong d?
S?a l?i c? nh?t d?
Thêm ch?c nang xóa b?ng thông báo m?i t? d?i: Shift + Delete
B?n test 2e:
V? l?i map Th?ch C? Tr?n, h?t s? b? k?t ngay Ti?m g?
V? l?i map T?n Lang 1 & T?n Lang 3, có th? t? ch?y ra kh?i vùng an toàn
Thêm 2 map h?u c?n T?n Lang 1 & T?n Lang 3, có th? train T?n Lang d? dàng hon, có th? v? t?ng 1 ho?c 3 d? mua thu?c, th?c an, ghép huy?n tinh.
Ch?c nang theo sau du?c nâng cao, có th? theo sau ch? pt vào T?n Lang, báo danh TDC
S?a m?t s? l?i khác
B?n fix2:
S?a l?i d?ng im m?t lúc khi chuy?n map
C?a s? auto bây gi? s? luôn ? trên các c?a s? khác
B?n 2f:
Ch?c nang always on top gi? ph?i kích ho?t b?ng cách nh?n chu?t ph?i lên title bar c?a auto.
Thay d?i uu tiên dánh boss b?ng ch?c nang x? lý boss (tab Ð?i th?).
Thêm ch?c nang dánh theo danh sách
B?n 2g:
Thêm ch?c nang gi?i h?n s? c?a s? hi?n, khi s? c?a s? game hi?n >= s? thi?t l?p, auto s? không t? d?ng login.
Nút c?u hình -> S? c?a s? hi?n
Thêm ch?c nang save + load cho các lo?i danh sách, kèm theo là danh sách b? qua (cho TDC), danh sách uu tiên dánh (cho T?n Lang).
Thêm ch?c nang nh?t d? t?i ch? (ch? có tác d?ng trong ch? d? PK), tab V?t ph?m -> Nh?t t?i ch?
Ch?c nang t? an TL HL du?c nâng cao, n?u không d? d?ng thì s? t? mua d?ng, trong hành trang ph?i d? b?c (>= 80 * 999).
Ch?c nang t? d?i bây gi? s? ho?t d?ng luôn ? trong thành (du?c m?i, xin gia nh?p)
B?n 2g fixed:
S?a l?i mua d?ng và rút b?c.
B?n 2g_fixed2:
Thêm ch?c nang ch?nh c?u hình hàng lo?t: Nh?n Shift ho?c Ctrl r?i click chu?t ch?n nhi?u acc, sau dó ch?nh c?u hình.
S?a d?i file setting.ini d? có th? t? d?ng nh?n kinh nhi?m ?y thác
S?A L?I NGHIÊM TR?NG: CHUA TR? NV HT ÐÃ T? VÀO PT, D?N Ð?N MISS NV
B?n 2g_fixed3:

[*]Auto PK Ki?m Th? Phiên B?n 3.0.12
[*]wjxtdAuto Pro 4 Beta 26 cho 3.0.12
[*]KiemThePK v1.29
[*]WjxtdAuto PK Ki?m Th? Phiên b?n 3.0.12
[*]Ki?mTh? PK 1.30 - Auto Train PK H? Tr?...
[*]wjxtdAutoPro Crack 3.0.12
[*]wjxtdAuto Pro 1.0.1.4 cho 3.0.12
[*]Hack Ki?m Th? B?t Pet 6SKILL Chí M?ng Víp...
[*]Hu?ng D?n : Auto Háck Ð? Pet C?p 1 2 Và Phiên Vu
[*]wjxtdAuto Pro 1.0.1.1 (11/03/2012)
[/LIST]

AutoPK.WjxtdAutoPro

Tổng số bài gửi : 53
Join date : 04/03/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết