wjxtdAuto Pro 1.0.1.1 (11/03/2012)

Go down

wjxtdAuto Pro 1.0.1.1 (11/03/2012)

Bài gửi  AutoPK.WjxtdAutoPro on Sun Mar 11, 2012 8:30 pm

wjxtdAuto Pro 1.0.1.1 (11/03/2012)
DOWLOAD
Phím t?t:
Ctrl + Shift + B: S?p x?p hành trang
Ctrl + Shift + U: Ghép huy?n tinh
Ctrl + Shift + J: T? vào chi?n tru?ng T?ng Kim
Ctrl + Backspace: M? ruong t? xa
Ctrl + Space: T?m d?ng/ti?p t?c auto
Ctrl + A: T? nh?t d?
Ctrl + E: T? theo sau
Ctrl + M: Ðánh ti?p c?n
Ctrl + P: Chuy?n ch? d? luy?n công / PK
Ctrl + R: H?i sinh b?ng d?ng khóa
Shift + Delete: Xóa b?ng thông báo

B?n beta 21:
- Khi b? tác d?ng c?a k? nang Càn Khôn Ð?i Nã Di s? không buff h? tr?
- T? s? d?ng v?t ph?m nhanh hon
- T? d?i Ngu Hành H?n Th?ch (thêm v?t ph?m c?n d?i vào danh sách bán v?t ph?m, n?u d?i du?c thì auto s? d?i, không d?i du?c auto s? bán).
- Ch?c nang g?i mail: G?i t? trên xu?ng, th?a di?u ki?n s? g?i (ph?i là h?o h?u, có v?t ph?m c?n g?i ho?c d? b?c).
- Ch?c nang d?u giá
- Các ch?c nang ti?n ích s? làm sau cùng
- Ctrl + Shift + U: Ghép huy?n tinh
- Ctrl + Shift + J: Vào T?ng Kim
- S?a m?t s? l?i nh? khác
- Chu?n b? thu phíB?n beta22:
Thêm ch? d? hi?n th? wide (double click lên title bar d? chuy?n)

DOWLOAD
Ch?c nang ti?n ích s? du?c kích ho?t khi ? thành ho?c thôn

B?n beta23:
- Chuy?n skill Thu?n Duong Vô C?c c?a VÐ khí sang h? tr? nhóm
- S?a l?i luu danh sách v?t ph?m KTC
- Ch?c nang g?i mail gi? có th? nh?p s? ti?n âm (là s? ti?n gi? l?i, còn du bao nhiêu g?i h?t)
- S?a l?i m?t s? th? d? di QD, h?m mu?t hon
- ...
- Website chính th?c: http://autokiemthepk.googlecode.com/files/wjxtdAutoPro1.0.1.4.zip
B?n 1.0.0.6:
- S?a l?i tab Chi?n d?u
- H?n gi? dang nh?p (Nút c?u hình)
- Thêm ch?c nang auto Liên Ð?u, tab T. ích 2(c?n ph?i l?p chi?n d?i tru?c)
B?n này là b?n private (không check lic) d? các b?n dùng t?m.
B?n 1.0.1.0:
- Thêm delay cho ch?c nang T? h?i sinh (tab Chi?n d?u)
- Thêm gi?i h?n nhi?m v? truy nã (tab Truy nã)
- S?a m?t s? l?i nh?
B?n 1.0.1.1:
- Thêm ch?c nang PK trong map CTC (dùng cho lic bang h?i + gia t?c)
- Thêm 3 map kéo xe TK: Tân Gia D? Quan, Bàn Long C?c, Th?y Ki?u Chi?n [/INDENT]

[*]Auto PK Ki?m Th? Phiên B?n 3.0.12
[*]wjxtdAuto Pro 4 Beta 26 cho 3.0.12
[*]KiemThePK v1.29
[*]WjxtdAuto PK Ki?m Th? Phiên b?n 3.0.12
[*]Ki?mTh? PK 1.30 - Auto Train PK H? Tr?...
[*]wjxtdAutoPro Crack 3.0.12
[*]wjxtdAuto Pro 1.0.1.4 cho 3.0.12
[*]Hack Ki?m Th? B?t Pet 6SKILL Chí M?ng Víp...
[*]Hu?ng D?n : Auto Háck Ð? Pet C?p 1 2 Và Phiên Vu
[*]wjxtdAuto Pro 1.0.1.1 (11/03/2012)
[/LIST]

AutoPK.WjxtdAutoPro

Tổng số bài gửi : 53
Join date : 04/03/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết